Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

løft Tag

I juni i år lanserte SfS BA en Løfteveileder.  Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Basert på utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner ønsker vi å standardisere og etablere bransjens omforente praksis for å

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikre løfteoperasjoner.  Formålet er å arbeide for felles forståelse og praksis i BA bransjen for hvordan sikre løfteoperasjoner skal gjennomføres. Arbeidet utføres i samarbeid og med tillit mellom partene. Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet som består av Trond Fossheim, Vedal