Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Webinar 10. oktober: Trafikkregler for sikre løfteoperasjoner

I juni i år lanserte SfS BA en Løfteveileder.  Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Basert på utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner ønsker vi å standardisere og etablere bransjens omforente praksis for å øke sikkerheten innen løfteoperasjoner i bransjen.

Veilederen inneholder syv kapitler. Etter det første innledende kapittelet følger fem kapitler som retter seg mot ulike roller for å sikre gode forutsetninger og planlegging av løfteoperasjoner.

Som en del av dette tilbys vi sjekklister og hjelpemidler som kan benyttes som en verktøykasse i praktisk bruk ute i prosjektene. Vi vil gjøre bransjens beste hjelpemidler tilgjengelig for alle.

Det siste kapittelet inneholder et oppslagsverk, Metodebiblioteket, med eksempler på løft av ulike typer materiell og utstyr.

Vi vil jobbe videre med å innlemme ny erfaring og praksis i verktøy og metodebiblioteket, basert på innspill fra bransjen.

Løfteveilederen peker på at det er viktig at prosjektledelsen tidlig identifiserer hvem som skal ha de ulike rollene innen planlegging og styring av løfteoperasjoner. Dette betyr utpeking av operasjonelt ansvarlige og teknisk ansvarlige, samt at disse forstår hvilken oppgave de har.  Vi kan ikke understreke nok viktigheten av tidlig organisering og at de som leder prosjektene tar sitt ansvar knyttet til planlegging av løfteoperasjoner og bemanning av nøkkelroller.

Gjennom veilederen presenterer vi det vi kan kalle for “kjøreregler” for løfteoperasjoner i et prosjekt.  Målet er at de ulike leverandører og entreprenører i hele bransjen skal kjenne igjen, og følge de samme kjørereglene. Felles kjøreregler vil gi enklere kommunikasjon om krav og forventninger til planlegging og utførelse uavhengig av prosjekt, byggherre eller entreprenør.

Webinar om implementering av veilederen

10 oktober arrangerer SfS BA et gratis webinar hvor Skanska og Veidekke vil fortelle hvordan de jobber med å implementere løfteveilederen i sine prosjekter og styringssystemer.  Vi får også høre hvordan veilederens metodikk benyttes i Statsbyggs prosjekt med nytt regjeringskvartal.

På webinaret vil vi også lansere et nytt kompetansetiltak for anhukere og kranførere.  Det er viktig å understreke at dette ikke erstatter annen obligatorisk opplæring som f eks stroppe og anhukerkurs, men dette opplæringstiltaket peker på noen viktige områder som må hensyntas. Opplæringen viser også til både løfteveilederen og KTF-standarden fra Kranteknisk Forening.

Meld deg på webinaret her: Påmelding webinar om sikre løfteoperasjoner

Vi stenger påmeldingen 8. oktober, men ikke fortvil.  Du får tilgang til webinaret via denne lenken:  delta i webinar om løfteoperasjoner 10. oktober kl 0900 – 1030