Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

løfteveileder Tag

I juni i år lanserte SfS BA en Løfteveileder.  Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Basert på utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner ønsker vi å standardisere og etablere bransjens omforente praksis for å