Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Styret

Trond Bølviken

– EBA/Veidekke (styreleder)

Stein Gunnes

– Maskinentreprenørenes forening

Tanja Dugstad

– Byggherregruppen/Statsbygg

Svein Røed

– Statens Vegvesen

Edvard Sørensen

– Fellesforbundet

Steinar Rindhølen

– Norsk Arbeidsmandsforbund

Stig Magnar Løvås

– Arbeidstilsynet

Knut Aaneland

– RIF og Arkitektbedriftene

Foto: @Veidekke