Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Styret

Steinar Krogstad

– Fellesforbundet (styreleder)

Frode Mosenget Andersen

– Maskinentreprenørenes forening

Tanja Dugstad

– Byggherregruppen/Statsbygg

Svein Røed

– Statens Vegvesen

Kenneth Kennedy

– Skanska Norge AS

Frode Engen

– Norsk Arbeidsmandsforbund

Stig Magnar Løvås

– Arbeidstilsynet

Egil Skavang

– RIF og Arkitektbedriftene

Foto: @Veidekke