Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

Hvordan kan man i tidlig fase/prosjektering velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden? Dette jobber SfS BA med. Innledningsvis i arbeidet er det laget en digital spørreundersøkelse som distribueres bredt i bransjen for å kartlegge systemer, verktøy, holdninger og fokus hos ulike aktører.

Fem arbeidstakere omkom da en byggeplassheis raste ned på en byggeplass i Stockholm 11. desember.  I lys av dødsulykken, anbefaler Arbeidstilsynet at alle byggeplassheiser også her til lands får en grundig kontroll av en sakkyndig virksomhet eller en annen kompetent person. Montasjekontroll En byggeplassheis er en maskin som skal ha montasjekontroll av