Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

mars 2022

Ansatte i bygge- og anleggssektoren er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt for sterk støy i jobben. Også på fritid eksponeres mange for høyt lydtrykk, noe som begrenser kroppens mulighet til å regenerere seg etter en støyfull arbeidsdag.​ Støy kan gradvis eller umiddelbart gi nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og eksponeringstid.​