Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

sikre løft Tag

Nå som vi nærmer oss slutten av 2020, vil jeg få rette en takk til de nesten 100 deltakerne i SfS BAs arbeidsgrupper. Et viktig arbeid som på sikt vil bidra til en sikrere bygge- og anleggsnæring.  Dessverre har det vært hele 10 dødsulykker i 2020 – en påminnelse om at

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg – SfS BA – skal etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med fareområdet løfteoperasjoner.  Målsettingen er å utarbeide en omforent bransjestandard og veiledning, samt bidra til deling av beste praksis.Som oppstart av arbeidet inviterer vi næringen til en workshop om sikre løft 23. mars