Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

SfS BA arbeidsgruppe: Sikre løfteoperasjoner

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikre løfteoperasjoner.  Formålet er å arbeide for felles forståelse og praksis i BA bransjen for hvordan sikre løfteoperasjoner skal gjennomføres. Arbeidet utføres i samarbeid og med tillit mellom partene.

Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet som består av

  • Trond Fossheim, Vedal prosjekt / Kranteknisk forening
  • Hermod Pettersen, Maskinkonsult / Kranteknisk forening
  • Jan Ove Rognstad, Veidekke Entreprenør

Det er etablert 4 arbeidsgrupper som skal jobbe med

  • Planlegging
  • Leveranser
  • Utførelse
  • Kompetanse

Oppgaven er å

  • Gjennomgå og drøfte BA bransjens utfordringer ved løfteoperasjoner.
  • Utarbeide omforente beskrivelser av metoder og rutiner for å begrense risiko.
  • Utarbeide spesifikke eksempler for beste praksis

Mandatet for arbeidsgruppen kan lastes ned her:  Mandat Sikre løfteoperasjoner