Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Kompetanse

Kompetanse er en avgjørende faktor HMS og sikkerhet i bygge- og anleggsprosjekter.  Og det gjelder for alle ledd i næringskjeden.  Vi vet at mangel på kompetanse er en viktig faktor – både direkte og indirekte – når det gjelder ulykker og hendelser. Kompetanse er derfor et viktig område for SfS BA.

I SfS BA vi vi bidra til kompetanseheving på flere måter; gjennom kunnskap om de ulike fareområdene, gjennom rapporter om ulykkesårsaker fra Arbeidstilsynet, gjennom ulike workshops osv.

Foto: @Skanska
Foto: @Skanska

Aktuelt

Verktøykasse