Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Læringsark

Her finner du læringsark som aktørene i næringen deler slik at vi kan unngå at alle må lære av de samme feilene selv.

Vi ønsker læringsark fra hele næringen.  Send oss ditt kvalitetssikrede læringsark – slik det er –  sammen med skjemaet med datafelter for publisering av læringsark, som du kan laste ned her.

Skal vi lykkes med å lære av hverandre, er av avhenig av at næringen deler med hverandre.

Hvis du ikke har en egen mal for læringsark, kan du laste ned en her.

 • Alle Faretyper
  • Alle Faretyper
  • Annet
  • Eksplosjon/sprengning/brann
  • Eksponering av gass, farlig stoff, kjemikalier, biologisk stoff etc.
  • Elektrisk spenning/støt
  • Fall fra høyere nivå
  • Fallende gjenstand/last
  • Kollaps/svikt/sammenstyrt av bygning/konstruksjon
  • Konflikt menneske/maskin (klemt/fanget)
  • Kutt og stikk – skarp/spiss gjenstand
  • Ras / kollaps av løsmasser (Inklusiv snø/is)
  • Sprut fra væske/damp/støv etc.
  • Støt/treff av gjenstand
  • Støveksponering
  • Støyeksponering
  • Velt av maskiner og utstyr
  • Vibrasjonseksponering
  • Vrikke / vridning – uheldig fysisk belastning
 • Alle Aktiviteter / Operasjoner
  • Alle Aktiviteter / Operasjoner
  • Arbeid på fasade
  • Arbeid på tak/taktekking
  • Arbeider i høyden
  • Armering
  • Asfaltproduksjon
  • Betongblanding
  • Boring
  • Forskaling
  • Hogst og kvisting
  • Kjerneboring/betongsaging
  • Kjøring/transport
  • Lagerhold
  • Løfteoperasjon (Bruk av løfteutstyr og løfteinnretninger)
  • Maling/flisleging etc
  • Masseflytting/graving
  • Montasje
  • Muring
  • Oppspenning
  • Produksjon av elementer/bygningsdeler
  • Pumping
  • Rigging
  • Riving
  • Saging
  • Sikkerhetstjeneste
  • Skjæring/kutting/klipping
  • Spettrensk
  • Sprengning
  • Spyling/vasking
  • Støping
  • Sveising/skjærebrenning
  • Teknisk installasjon (VVS/El./Instrument/tele/data)
  • Vedlikehold av utstyr, bygg eller konstruksjoner
  • Veivedlikehold
 • Alle Bygningsdeler / Produkter / Tjenester
  • Alle Bygningsdeler / Produkter / Tjenester
  • Anleggsvei
  • Asfalt
  • Badekabiner
  • Balkongelementer
  • Brakke
  • Dekker
  • Fasade
  • Fiber
  • Forskaling
  • Fundamenter
  • Grunnmur
  • Gulv
  • Heis og løftebord
  • Høyspent
  • Hulldekk
  • Innredning
  • Kalksement
  • Kantrekkverk
  • Kjøreledning
  • Kontaktledning
  • Lavspent
  • Løsmasse
  • Lys
  • Peler
  • Perrong
  • Planovergang
  • Plattendekker
  • Prefab. Bjelker
  • Prefab. Søyler
  • Prefab. Trapper
  • Prefab. Vegger
  • Prefabrikerte elementer
  • Signal og lamper
  • Sjakter
  • Skinne
  • Søyler og bjelker
  • Spor
  • Spunt
  • Stasjon
  • Stoll
  • Stolpe
  • Sville
  • Svingskive
  • Tak
  • Teknisk installasjon-rom/trafo/kiosk/tavle-rom/omformer
  • Tipp
  • Togvogn
  • Tunell
  • Vegger
  • Vei
  • Veisikringsanlegg
  • Veiskulder
  • Vinduer og dører
 • Alle Fagfelt / Fagområder
  • Alle Fagfelt / Fagområder
  • Armering
  • Asfaltproduksjon
  • Asfaltutlegging
  • Banemontør
  • Betong
  • Blandeverk
  • Blikkenslager
  • Brolegging
  • Elektrisk arbeid og strøm
  • Fjell og sprengning
  • Fresing
  • Gartnerarbeider
  • Grunn og løsmasser
  • Gulvlegging
  • Instrumentteknikk, tele og IT
  • Kran og løfting
  • Maling
  • Mur
  • Prefab montasje
  • Reis og stillas
  • Stål
  • Steinknusing
  • Taktekking
  • Tømmer
  • Trafikksikkerhet
  • Transport
  • Ventilasjon
  • VVS