Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

SfS BAs Løfteveileder

SfS BA har over lengre tid jobbet med en løfteveileder, som nå er lansert.  Du finner veilederen her.

Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ved å etablere bransjens omforente og standardiserte praksis basert på standardiserte og utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner vil sikkerheten i bransjen øke.

Løfteveilederen er utviklet i et samarbeid mellom mange aktører i bransjen, og veilederen gir  tilgang til prosessbeskrivelser, verktøy og eksempler som skal kunne brukes fra tidlig planlegging til utførelse av løfteaktiviteter.

For at en løfteoperasjon skal kunne utføres på en sikker måte, må bransjen i fellesskap:

  • Lære av hendelser
  • Etablere prosesser/måter å jobbe på og lære opp folk i disse
  • Evaluere løsninger og metoder
  • Og ikke minst – stille krav

Vi håper næringen vil få stor nytte av veilederen. Og oppfordrer samtidig til at dere gir oss tilbakemelinger dersom dere oppdager feil eller har innspill til forbedringer.

Her finner du opptaket fra lanseringswebinaret 16. juni 2023.

Vi håper at bransjen implementerer veilederen i sitt arbeid knyttet til løft.   Til høsten planlegger vi et nytt webinar der vi vil få presentert noen eksempler på hvordan ulike aktører jobber med implementeringen.  Vi hører gjerne fra deres erfaringer, og kanskje har dere til og med noe å dele?