Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Image Alt

Arbeidet i SfS BA

Arbeidsgrupper og prosjekter

Arbeidet i SfS BA vil i all hovedsak foregå i arbeidsgrupper.

Prosjektene skal ledes og bemannes av deltakere fra næringen. Alle ønskes velkommen til å melde inn forslag til prosjekter.

SfS BA skal være et samarbeid om konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet.  Det legges opp til at prosjektene bemannes av deltakere fra flere ledd i næringskjeden, for å bidra til tillit og samarbeid på tvers av fag og roller.  Vi ønsker imidlertid også velkommen prosjekter hvor f eks samarbeidet skjer mellom flere entreprenører eller byggherrer dersom problemstillingen i all hovedsak kun berører den ene parten.

Alle prosjekter som bidrar til formålet i SfS BA ønsker velkomne.

Prosjekter som etableres i SfS BA må ha en prosjektbeskrivelse som minimum beskriver:

Prosjektets navn

Prosjektets formål

Hvem som deltar i prosjektet

Tidsrammer

Plan for finansiering dersom det trengs midler utover egeninnsats

SfS BA vil være behjelpelig med å sende ut forespørsel til næringen om deltakelse i prosjekter.

Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Det er startet et arbeid med å utvikle en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.  Kurset skal

Forebygge fareblindhet

Gi økt kunnskap om de største fareområdene

Øke handlingskompetansen/ferdighetene når det gjelder tiltak/livreddende regler

Bidra til å utvikle gode holdninger når det gjelder både egen og andres sikkerhet

Vi jobber med å beskrive og rigge arbeidsgrupper innen disse områdene:

HMS/Sikkerhetsindikatorer

Prefabmontasje

Trygge materialleveranser

Sikker bruk av arbeidsbukker og gardintrapper

Fallulykker

Meld gjerne din interesse for deltakelse i noen av disse arbeidsgruppene.

Har du et prosjekt du mener bør etableres som et SfS BA prosjekt?  Send en beskrivelse til oss. Du finner mer om hva en slik beskrivelse bør innehold under Hva kreves av en prosjektbeskrivelse?

Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke