Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Farlige mønstre

Dette har mange ventet på, og nå endelig – kurset er klart!

Farlige mønstre er et av to “obligatoriske” sikkerhetskurs for alle i bygg og anleggsnæringen, som vil lære å se farlige mønstre, samt gi det verktøyene du trenger å ta riktige valg i møte med disse.

Du har kanskje allerede gjennomført kurset Prosjekt Fareblind, som handler om de store farene og livreddende regler knyttet til disse.  Farlige mønstre handler om resten av de viktige innsatsfaktorene for en sikker adferd på en bygge- og anleggsplass.

Meningen er at Farlige mønstre skal erstatte de mange PSIene/sikkerhetsgjennomgangene man i dag må gjennom for å få tilgang til en byggeplass.

Gjennom kurset skal du trene på å se farlige mønstre i omgivelsene rundt deg, men også i dine rutiner, holdninger og vaner.

At en svevende container kan være farlig er lett å se, men hva med en hammer som ligger usikret i høyden? … eller en strømkabel som kan spenne bein?

Gravemaskinen er lett å se. Men ser vi kollegaen som er ukonsentrert? Og ser vi at den bratte skråningen burde vært sikret?

Kurset er delt inn i 4 moduler:

  • På meg, som handler om verneutstyr etc
  • Med meg, som blant annet handler om holdninger
  • Rundt meg, som handler om omgivelsene mine
  • Jobben min, som blant annet handler om risikovurderinger, RHU og kompetanse

Det er tre alternative måter å få tak i kurset på:

  1. Kurset er gratis, men man kan “kjøpe” 1 eller flere lisenser.  Da blir foretaket eier av lisensene, og det er enklere å se hvem som har gjennomført kurset.  Hvis man for eksempel kjøper bare en lisens, og man skal ta kurset selv, er det viktig å huke av for “vil du melde på deg selv”  for at kurset skal dukke opp under mine kurs.   Hvis man ikke skal ta kurset selv, men kjøper for å dele ut til andre i bedriften, trenger man ikke melde på seg selv. Her er “butikken”: SfS kursoversikt – Munio LMS
  2. For store bedrifter kan det være lurt med et åpen bedriftslisens.  Ta kontakt med Munio på support@muniolms.com for å få satt opp dette.
  3. Man kan også registrere seg direkte på kurset med denne lenken  Farlige mønstre.
    (her vil ikke foretaket få noen oversikt over hvem som har tatt kurset)

Data om gjennomført kurs overføres til HMS-reg og K-reg.

Dette kurset har vi jobbet med i lang tid, og vi er veldig glade for at kurset endelig kan lanseres.  Vi har tatt utgangspunkt i PSIene/sikkerhetsgjennomgangene til de største entreprenørene.   Disse omhandler jo – naturlig nok – stort sett de samme tingene.  I Farlige mønstre, har vi systematisert dette i 4 moduler.  Vi  er veldig fornøyd med begrepet Farlige mønstre; det er intuitivt – på samme måte som Farebind- og vi tror at begge disse begrepene hjelper oss til å være mer oppmerksomme i hverdagen.

“Vi ser svært positivt på at bransjen nå får en felles og kvalitetssikret generell HMS- introduksjon. Fremover vil alle som skal jobbe på Backes byggeplasser måtte gjennomgå bransjekursene «Prosjekt Fareblind» og «Farlige mønstre» i tillegg til den prosjektspesifikke introduksjonen vi gir dem der de skal jobbe. Vi håper og tror «Farlige mønstre» vil sikre en enda bedre forståelse og etterlevelse av HMS- regler og rutiner blant ansatte i bygg- og anlegg”, sier Kristin Wold Jensen,  HMS sjef i Backe Entreprenør.

Vi jobber også med å utvikle og utarbeide tilleggsmateriell som skal bidra til å forsterke budskapet i kurset.   Vi kommer tilbake til dette, men håper at prosjektene vil ta dette i bruk.  Vi lager for eksempel “froskesjabloner” slik at man kan spraymale en frosk med farlige mønstre på en vegg eller et brokar.  Dette vil minne alle om budskapet fra kurset og om at vi må være oppmerksomme på de farlige mønstrene.