Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Image Alt

Fra Charter til SfS BA

1

Begynnelsen

I juni 2014 undertegnet 11 parter som representerer hele verdikjeden i byggenæringen, Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.   Arbeids- og sosialministeren undertegnet på vegne av staten. I tillegg ble charteret undertegnet av byggherrer som Statsbygg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket – nå Bane NOR, Arkitektbedriftene i Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Teknologi, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.  Etter hvert har også flere aktører blitt med i samarbeidet, som f eks NTNU.

Foto: @Veidekke

Foto: @Veidekke

Meld interesse

Vil du bli medlem? Meld interesse i å delta i samarbeidet.
Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke
2

Målsetting

Målsettingen med charteret var at næringen sammen skulle bidra til en sikrere næring, både gjennom samarbeid, men også gjennom egne forpliktelser.

Partene erkjenner at sikkerhet må skapes i et samspill mellom aktørene. Ethvert prosjekt er et samarbeid mellom en rekke aktører der sikkerheten ikke er bedre enn det svakeste ledd. Når risikoene stort sett er de samme i ulike prosjekter, kan vi velge å gjøre de samme tingene hver for oss eller gjøre de samme tingene sammen.

3

Gjennom charteret er det utarbeidet flere veiledere og det er avholdt ulike arrangementer, som har bidratt til læring og felles forståelse av de ulike aktørenes roller og utfordringer.

Arbeidet i Charter for en Skadefri bygge- og anleggsnæring har i hovedsak vært organisert som dugnadsarbeid hos partene.  En svakhet i samarbeidet er at det har vært oppfattet som vanskelig for nye interessenter å delta aktivt i arbeidet, samt at samarbeid på tvers av partene har vært svak, selv om det internt i de ulike grupperingene har vært godt samarbeid. Deltakerne i charteret har derfor sett et behov for å sikre en mer robust og langsiktig organisering av arbeidet. Høsten 2017 besluttet charterets styringsgruppe å endre navn til Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), og samtidig starte arbeidet med å etablere SfS BA som en medlemsorganisasjon med en daglig leder.  Dette åpner i større grad for at både organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer og aktivt bidra og forplikte seg til sammen å jobbe for en sikrere næring.

Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke
4

En mer robust organisering vil bidra til bedre koordinering av prosjekter og kommunikasjon.

SfS BA har blitt tildelt midler fra Fondet for Regionale verneombud som skal sikre oppstart og drift de første 3 årene.   I løpet av denne tiden vil det jobbes med å sikre en permanent finansiering av driften.  Arbeidet med utvikling av veiledere, bransjestandarder osv. skal ledes og finansieres av partene i samarbeidet.