Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Oppfriskningskurs for signalgiver og anhuker

SfS BA har laget et oppfriskningskurs for signalgivere og anhukere. I denne gjennomgangen skal du få en oppfriskning i hva som er viktig for å utføre sikre løfteoperasjoner.  I gjennomgangen viser vi også til SfS BAs løfteveileder og KTF-standarden.

Dette kurset erstatter ikke annen opplæring, og det forutsettes at du tidligere har gjennomført signalgiver- og anhukerkurs før denne gjennomgangen.

Oppfriskningskurset har følgende temaer

  • Introduksjon
  • Planlegging
  • Roller og ansvar
  • Kommunikasjon
  • Løfteutstyr
  • Annet utstyr
  • Container og festepunkter på utstyr
  • Avslutning

Språk: Oppfriskningskurset finnes på norsk, engelsk og polsk

Oppfriskningskurset er gratis.

Varighet: 20 minutter

NB! Hvis du har problemer med innlogging, må du ringe Munio, som drifter kurset for oss. De treffes på tlf  +47 33 35 14 20 eller e-post support@muniolms.com

IA bransjeprogram for bygg og anlegg har bidratt med finansiering av kurset.

Data om gjennomført kurs overføres til HMS-reg.

Ved problemer med innlogging kontakt support på tlf +47 33 35 14 20 eller e-post support@muniolms.com