Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Ledelse og kultur

Sikkerhet er et område hvor vi skal samarbeide – ikke konkurrere.  Som leder er det kanskje du som har størst påvirkning på sikkerhetsarbeidet.

Vi ønsker å gi ledere verktøy og inspirasjon til å etterspørre og påvirke at sikkerhet prioriteres fra idé og prosjektering til utførelse.

Som leder kan du påvirke at vi samarbeider både på tvers av fag og gjennom verdikjeden. Og du kan påvirke hvilken bedriftskultur ditt foretak har og hvilken posisjon sikkerhet har i denne kulturen.

SfS BA skal sette samarbeid, ledelse og kultur på agendaen, og bidra til at du som leder får verktøy og inspirasjon.

Foto: @Skanska
Foto: @Skanska

Aktuelt

Verktøykasse