Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

løfteoperasjoner Tag

I juni i år lanserte SfS BA en Løfteveileder.  Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Basert på utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner ønsker vi å standardisere og etablere bransjens omforente praksis for å

Nå som vi nærmer oss slutten av 2020, vil jeg få rette en takk til de nesten 100 deltakerne i SfS BAs arbeidsgrupper. Et viktig arbeid som på sikt vil bidra til en sikrere bygge- og anleggsnæring.  Dessverre har det vært hele 10 dødsulykker i 2020 – en påminnelse om at