Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Ergonomiportalen

Ergonomiportalen er revidert og framstår i ny drakt!

Dette er noe av nyhetene

 • Nytt design og oppsett
 • Ny lederseksjon
 • Ny smerteseksjon
 • Videreført vibrasjonskalkulatoren i ny drakt
 • Oppdatert hjelpemiddelbasen
 • Nytt faglig innhold på faggrupper og smerter
 • 34 nye forklarings videoer til faggrupper og smerter

Vil du vite mer om Ergonomiportalen kan du delta i lanseringswebinaret tirsdag 15. mars kl 1000 – 1100:

Velkommen og presentasjon av IA-programmet for bygg og anlegg , v/Gudmund Engen (10min)

Ergonomiportalen, v/Ronny Bjørge (40min)

 • Historien
 • Nytt innhold
 • Ledelse og organisering
 • Smerter
 • Vibrasjonskalkulator
 • Hjelpemiddelbase
 • Live fremvisning av portalen

Eventuelt og spørsmål, (10min)

Webinaret er gratis og en lenke til streaming blir sendt noen dager i forkant.

Påmelding lanseringswebinar Ergonomiportalen