Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

kran Tag

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikre løfteoperasjoner.  Formålet er å arbeide for felles forståelse og praksis i BA bransjen for hvordan sikre løfteoperasjoner skal gjennomføres. Arbeidet utføres i samarbeid og med tillit mellom partene. Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet som består av Trond Fossheim, Vedal