Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

HMS konferansen for bygg og anlegg ble arrangert 5. november.  Konferansen ble arrangert digitalt, og hadde 520 påmeldte.  Selv om vi ikke kunne møtes i år, ga det digitale rommet oss muligheten til å samle mange som ønsker faglig påfyll, og som kanskje ikke ville hatt mulighet til å reise

SfS BA avholdt sitt første Partnerforum 4. november.  Som alt annet, ble det avholdt digitalt.  Det var stort oppmøte - hele 75 av partnerbedriftene deltok i møtet. Trond Bølviken ble gjenvalgt som styreleder.  Øvrige medlemmer i styret er Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet Stein Gunnes, MEF Svein Rød, Statens vegvesen (ny) Knut Aaneland, Multiconsult/RIF/AiN Tanja Dugstad, Statsbygg Edvard

Samarbeid for sikkerhet ble stiftet 18. september 2019, og vi inviterer våre stiftere og partnere til SfS BAs første partnermøte 4. november 2020. Møtet blir gjennomført på Teams. I henhold til SfS BAs vedtekter § 7, utgjør alle som har undertegnet tiltredelseserklæringen partnerforum. Partnerforum avholder møte minst en gang pr. år for å

Nå kan du melde deg på HMS konferansen! HMS konferansen 5. november 2020 vil bli en streamet digital dagskonferanse.  Covid-19 har gjort 2020 til annerledesåret. Vi ønsker ikke å bidra til økt smittefare, men vi vil fortsatt bidra til kompetanse og inspirasjon i det viktige HMS arbeidet.  Derfor gjennomfører vi i

SfS BA etablerer en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker, og inviterer til deltakelse fra næringen. Fallulykker hyppigste ulykkesårsak Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad.  Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ønsker å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden,