Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

IA-bransjeprogram for Bygg-og Anlegg og Life Improvement ønsker velkommen til den første nettverkssamlingen i ByggRygg. Denne nettverkssamlingen er for nøkkelpersoner i ByggRygg OG er også åpen for deg som er nysgjerrig på om dette er noe for din bedrift. Nettverkssamlingen er 8. mars kl 1300 - 1500 og er digital. For

Steinar Krogstad, Fellesforbundet, ble valgt som ny styreleder i SfS BA på Partnerforum 4. november.  Steinar Krogstad overtar stafettpinnen etter Trond Bølviken som har vært styreleder i SfS bA siden oppstarten i 2019. Det nye styret i SfS BA består av: Steinar Krogstad, Fellesforbundet. Styreleder Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet Svein Rød, Statens Vegvesen Tanja Dugstad,

IA – bransjeprogram for bygg- og anleggsbransjen inviterer bedrifter til å bli med i prosjektet Bygg Rygg – et forebyggende tiltak for muskel- og skjelettplager. Bygg Rygg er en interaktiv opplæringsplattform som bidrar med: Helseinformasjon om muskel- og skjelettplager til alle ansatte Opplæring og konkrete verktøy for ledere og annet nøkkelpersonell

I år samlet vi ca 600 deltakere til HMS konferansen 3. - 4. november.  Konferansen var hybrid, og av de 600 deltok ca 250 digitalt, mens resten var til stede på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.   I løpet av konferansen var vi innom mange temaer: Skadestatistikk Koronaerfaringer Festen (Akan) Byggherreforskriften

I forskningsprosjektet ‘Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen’ er det blitt utviklet, evaluert og testet en forutseende sikkerhetsindikator som gir et mål på graden av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon. Basert på kunnskap om faktorer i tidlige prosjektfaser som har betydning for kontroll på ulykkesrisiko i

Vi arrangerer SfS BAs Partnerforum 4 november kl 1400 – 1600 (rett etter HMS konferansen, som er 3. – 4. november).  Arrangementet er åpent for SfS BAs partnere og finner sted på Thon Hotell Arena på Lillestrøm, men det vil også være mulig å dela digitalt. Agenda: Status i arbeidet til

Sykefraværsstatistikken viser at bygg- og anleggsnæringen har mer langtidssykefravær enn gjennomsnittet grunnet muskel- og skjelettdiagnoser. Konsekvensene av fraværet er store både for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Hva kan vi gjøre for å forebygge slike plager? Arbeidstilsynet inviterer til webinar 4. oktober kl. 10, hvor vi skal dele kunnskap om faktorene som kan være årsak til muskel- og skjelettplager i bransjen, hvordan og hvilke tiltak som kan