Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

SfS BA etablerer en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker, og inviterer til deltakelse fra næringen. Fallulykker hyppigste ulykkesårsak Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad.  Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ønsker å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden,

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikre løfteoperasjoner.  Formålet er å arbeide for felles forståelse og praksis i BA bransjen for hvordan sikre løfteoperasjoner skal gjennomføres. Arbeidet utføres i samarbeid og med tillit mellom partene. Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet som består av Trond Fossheim, Vedal

Bra arbeidsmiljøvalg er en merkeordning for arbeidsbukker og trappestiger, og er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg har nedsatt en redaksjonskomite for å revidere kriteriene for

Stig Winge, Arbeidstilsynet, har skrevet en doktorgrad om sikkerhetsarbeid  i byggeindustrien.  Som en del av arbeidet med doktorgraden, har han blant annet vært forfatter av flere av de rapportene Arbeidstilsynet har laget de siste årene med analyser av ulykker i bygg og anlegg. Disse rapportene ligger i verktøykassen her på hjemmesiden. Her