Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

Prosjekt Norge ønsker velkommen til årets siste møte i KA Sikkerhetsledelse i prosjekter Det blir presentasjon av masteroppgaven «Sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen: En analyse av H-verdi og alternative tilnærminger» av Markus Angvik og Mareno Sæther. Eirik Albrechtsen styrer en diskusjon om temaet. Arenaen er også åpen for medlemmer i SfS BA Påmelding

SfS BA har i dag avholdt Partnerforum.  Møtet ble avholdt på teams med 53 påloggede deltakere.   Agenda i partnerforum var Status i arbeidet (se Årsrapport) Status i arbeidet med finansiering etter 2025 Valg av nytt styre og valgkomite. Daglig leder Lene Jønsson orienterte om status i arbeidet siden Partnerforum i 2022.