Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

sikkerhet Tag

Vi skal etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikkerhet i grøft.  Formålet er å øke kompetansen og risikoforståelsen i flere ledd av anleggsnæringen, om geoteknikk og grøftegraving for å forhindre kollapser i forbindelse med gravearbeid. Det er svært viktig at denne kompetansen og kunnskapen kan forankres hos de utførende uavhengig om