Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Webinar 19. oktober: Tidligfaseindikatorer

I forskningsprosjektet ‘Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen’ er det blitt utviklet, evaluert og testet en forutseende sikkerhetsindikator som gir et mål på graden av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon. Basert på kunnskap om faktorer i tidlige prosjektfaser som har betydning for kontroll på ulykkesrisiko i produksjonsfasen er det utviklet en sjekklistebaserte målinger som gir grunnlag for sikkerhetsindikatoren i tre målepunkter: 1) etter byggherrens konseptutvikling og før detaljprosjektering; 2 i detaljprosjektering; og 3 rett før oppstart av produksjonsfasen.

I KunnskapsArena Sikkerhetsstyring i prosjekter 19. oktober kl 1200 – 1255 presenterer NTNU erfaringer fra uttesting.

Les mer og meld deg på her:  KA: sikkerhetsledelse i prosjekter