Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

sikkerhetsindikatorer Tag

Prosjekt Norge ønsker velkommen til årets siste møte i KA Sikkerhetsledelse i prosjekter Det blir presentasjon av masteroppgaven «Sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen: En analyse av H-verdi og alternative tilnærminger» av Markus Angvik og Mareno Sæther. Eirik Albrechtsen styrer en diskusjon om temaet. Arenaen er også åpen for medlemmer i SfS BA Påmelding

I forskningsprosjektet ‘Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen’ er det blitt utviklet, evaluert og testet en forutseende sikkerhetsindikator som gir et mål på graden av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon. Basert på kunnskap om faktorer i tidlige prosjektfaser som har betydning for kontroll på ulykkesrisiko i

3 arbeidsgrupper er nå i gang i SfS BA. Indikatorprosjektet Onsdag 11. desember hadde vi oppstartsmøte i Indikatorprosjektet.  Målet med prosjektet er å utvikle tapsbaserte og forutseende indikatorer som er omforent i hele verdikjeden (to delprosjekter). Tapsbaserte indikatorer brukes til måling og forbedringsarbeid. Forutseende indikatorer brukes til å detektere behov for tiltak