Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

SfS BA har vært med i en standardkomite i Standard Norge som etter oppdrag fra Helsedirektoratet har laget spesifikasjoner for førstehjelpsoppplæring i arbeidslivet. NSPEK 10502 Førstehjelp i bygg og anlegg er en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.  Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere

Vi har lansert to nye veiledere som er knyttet til kravene i Byggherreforskriften. Omforent veileder til Byggherreforskriften Byggherreforskriften beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter (byggherren, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter), for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i utførelsen av bygge- eller anleggsarbeider. Nå har Samarbeid for

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere og andre som bruker nettsiden vår en riktig god jul og et godt nytt år.   Vi ser fram til å fortsette det viktige arbeidet med å skape sikre bygge- og anleggsplasser. Vi jobber med å få på plass de siste brikkene av den videre finansieringen av

"RoboLift - et kinderegg for håndverkere" Første prototype av «verdens største byggerobot» er utviklet. Prosjektet med Robolift startet i 2020, da IA- bransjeprogrammet for bygg- og anlegg og nLink bestemte seg for å utvikle «verdens største byggerobot». Målet var å utvikle en robot som kan være med å redusere mengden arbeidsskader i bygg-