Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

SfS BA søker ny daglig leder

Næringens viktigste og mest spennende HMS-jobb

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg – SfS BA – er en stiftelse som skal jobbe for økt sikkerhet i bygg og anlegg. Visjonen til SfS BA er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Vi skal være en samarbeidsarena for alle aktørene i næringen, herunder byggherrene, utførende, prosjekterende, arbeidstakerne og myndighetene. SfS BA jobber gjennom konkrete prosjekter som skal komme sikkerhetsarbeidet i hele næringen til nytte.

Alle som ønsker å bidra til en skadefri næring kan være med som partnere i SfS BA, som i dag har 145 partnere fra hele verdikjeden, undervisningsinstitusjoner og myndighetene.

Lene Jønsson har ledet SfS BA siden mars 2019, og har vært leid inn fra EBA.  Ny daglig leder skal fortsatt være ansatt hos sin arbeidsgiver og blir leid inn av SfS BA. Jobben innebærer derfor en mulighet for både personen og virksomheten. For personen ved at man får næringens viktigste og mest spennende HMS-jobb. For virksomheten ved at man kan bidra til hele næringens utvikling og at man ved utløpet av engasjementsperioden får tilbake en medarbeider med næringens bredeste HMS-erfaring.

Vi er ute etter en person med kunnskap og engasjement for HMS/SHA. Du må ha gode samarbeidsevner og evne å sette retning og sikre at det leveres konkrete resultater. Vi er åpne for å engasjere en senior eller en yngre person.

Daglig leder skal ivareta den daglige driften, være en ressurs og en støtte for de ulike arbeidsgruppene i SfS BA og bidra til at resultatene fra arbeidsgruppene realiseres og spres til næringen.

Interesserte virksomheter og personer kan ta kontakt med en av følgende:

Søknadsfrist: 15. januar 2022. Søknad sendes på e-post til lj@sfsba.no