Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikre løfteoperasjoner.  Formålet er å arbeide for felles forståelse og praksis i BA bransjen for hvordan sikre løfteoperasjoner skal gjennomføres. Arbeidet utføres i samarbeid og med tillit mellom partene. Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet som består av Trond Fossheim, Vedal

Bra arbeidsmiljøvalg er en merkeordning for arbeidsbukker og trappestiger, og er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg har nedsatt en redaksjonskomite for å revidere kriteriene for

Stig Winge, Arbeidstilsynet, har skrevet en doktorgrad om sikkerhetsarbeid  i byggeindustrien.  Som en del av arbeidet med doktorgraden, har han blant annet vært forfatter av flere av de rapportene Arbeidstilsynet har laget de siste årene med analyser av ulykker i bygg og anlegg. Disse rapportene ligger i verktøykassen her på hjemmesiden. Her

Fortsatt drift på våre bygge- og anleggsplasser krever at vi alle er nøye med smittevern.  BNL har utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Les anbefalingene her:  BNLs anbefalinger om smittevern