Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Nyheter

18. oktober arrangerer vi det andre seminaret om typiske ulykker i bygg og anlegg.  Denne gangen er temaet erfaringer med håndtering, oppfølging og forebygging av personskader.  Seminaret arrangeres i samarbeid med Gjensidige forsikring. Bidragsytere i seminaret vil være Statsbygg Gjensidige Forsikring Byggenæringens Landsforening Betonmast El- og IT forbundet (Montørjentene) Seminaret er gratis. 

27. september 2022 arrangerte Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)  sammen med Gjensidige Forsikring et seminar om ulykker i bygg og anlegg. Her kan du se opptak fra seminaret. Du kan laste ned presentasjonene her: Program 0910:     Arbeidstilsynets rolle ved ulykker v/Anne Sørum, Arbeidstilsynet 0935:     En bra dag på jobb. Hvilke aktiviteter

Vi har lansert to nye "vertkøy" i verktøykassen vår: Sikker bruk av arbeidsbukker og trappestiger Veileder geoteknikk for byggherrer Sikker bruk av arbeidsbukker og trappestiger Arbeidsgruppen som har jobbet med å utvikle en veileder for sikker bruk av arbeidsbukker og trappestiger har fullført arbeidet sitt.   Det er blitt en visuell veileder hvor

Ansatte i bygge- og anleggssektoren er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt for sterk støy i jobben. Også på fritid eksponeres mange for høyt lydtrykk, noe som begrenser kroppens mulighet til å regenerere seg etter en støyfull arbeidsdag.​ Støy kan gradvis eller umiddelbart gi nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og eksponeringstid.​