Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

HMS konferanse Tag

HMS konferansen for bygg og anlegg ble arrangert 5. november.  Konferansen ble arrangert digitalt, og hadde 520 påmeldte.  Selv om vi ikke kunne møtes i år, ga det digitale rommet oss muligheten til å samle mange som ønsker faglig påfyll, og som kanskje ikke ville hatt mulighet til å reise