Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

støy Tag

IA bransjeprogrammet arrangerer gratis Støydag - webinar 23. mars 2022 kl 0900 - 1130. Ansatte i bygge- og anleggssektoren er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt for sterk støy i jobben. Også på fritid eksponeres mange for høyt lydtrykk, noe som begrenser kroppens mulighet til å regenerere seg etter en støyfull arbeidsdag.​