Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Terje Bakke (Statsbygg), Henrik Nyeng (Statsbygg) og Haakon Rud (Haakonsult) presenterer forslag til nye tapsbaserte indikatorer
Terje Bakke (Statsbygg), Henrik Nyeng (Statsbygg) og Haakon Rud (Haakonsult) presenterer forslag til nye tapsbaserte indikatorer

Rekordstor deltakelse på den digitale HMS konferansen

HMS konferansen for bygg og anlegg ble arrangert 5. november.  Konferansen ble arrangert digitalt, og hadde 520 påmeldte.  Selv om vi ikke kunne møtes i år, ga det digitale rommet oss muligheten til å samle mange som ønsker faglig påfyll, og som kanskje ikke ville hatt mulighet til å reise til Oslo – selv under normale omstendigheter.

Programmet gikk over hele dagen og var delt i tre hovedbolker, med temaene helseutfordringer i bygg og anlegg, rammebetingelser og forebygging av fareområdene. Du finner alle innleggene fra konferansen her:  HMS konferansen 2020

Helseutfordringer

Gudmund Engen, som leder bransje IA programmet. Han var opptatt av at vi må jobbe mer med H’n i HMS.  Hvert år blir mellom 15-20.000 personer sykmeldt i mer enn to uker på grunn av arbeidsrelaterte skader, og fraværet utgjør cirka 8 milliarder kroner i tapt arbeidsutførelse.

Overlege Tor Erik Danielsen i Arbeidstilsynet fulgte opp H’n i sitt innlegg og tok for seg arbeidstid og forsvarlighet og råd for bedre helse i sitt innlegg. Han pekte blant annet på 25-30 prosent av arbeidstakerne i bygg og anlegg jobber overtid, og at lange arbeidsdager med mye overtid kan gi en risikoøkning knyttet til sykdom og ulykker.

En samtale som redder liv

Fra Veidekke fikk vi høre om hvordan samtale kan redde liv.  HMS direktør Lars Erik Bartnes demonstrerte hvordan de trener alle sine ledere i å gjennomføre sikkerhetssamtaler med åpne spørsmål.

Et alternativ til H-verdi

SfS BA har to arbeidsgrupper som jobber med nye sikkerhetsindikatorer.  Den ene gruppen jobber med forutseende indikatorer – og dette arbeidet vil vi høre mer fra senere.  På konferansen presenterte den arbeidsgruppen som har jobbet med å få fram en ny tapsbasert indikator som kan erstatte H-verdi.  H-verdi som begrep har tjent oss godt i sikkerhetsarbeidet i mange år, men nå kan den få avløsning av noe som forhåpentligvis er enda bedre, sier Trond Bølviken

Forebygging av fareområdene

Liv Strøm (Norconsult) og Wenche Solberg (Multiconsult) presenterte RIFs veileder for SHA i prosjektering.   Oppfordringen er at byggherrene må stille krav til at de prosjekterende skal følge  denne veilederen, som er et viktig verktøy for å sikre at mest mulig risiko elimineres gjennom godt prosjekterte løsninger.

Stig Winge fra Arbeidstilsynet presenterte hovedfunn fra sin doktorgradsavhandling om sikkerhet i bygg og anlegg, med fokus på hva som skal til for å redusere antall ulykker.  Bodil Aamnes Mostue fra Arbeidstilsynet presenterte dere siste rapport om ulykker i bygg og anlegg.

Roy Gunnar Holt, fra Gunnar Holt grusforretning ga oss et innblikk i en dødsulykke som bidro til at de virkelig satt fokus på å jobbe sikkert.  Som han sa, “hvis du synes HMS er dyrt – prøv en ulykke”

Avslutningsvis fikk vi innlegg fra arbeidet i to av arbeidsgruppene i SfS BA; Sikker elementmontasje og sikre løfteoperasjoner.