Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

november 2020

HMS konferansen for bygg og anlegg ble arrangert 5. november.  Konferansen ble arrangert digitalt, og hadde 520 påmeldte.  Selv om vi ikke kunne møtes i år, ga det digitale rommet oss muligheten til å samle mange som ønsker faglig påfyll, og som kanskje ikke ville hatt mulighet til å reise

SfS BA avholdt sitt første Partnerforum 4. november.  Som alt annet, ble det avholdt digitalt.  Det var stort oppmøte - hele 75 av partnerbedriftene deltok i møtet. Trond Bølviken ble gjenvalgt som styreleder.  Øvrige medlemmer i styret er Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet Stein Gunnes, MEF Svein Rød, Statens vegvesen (ny) Knut Aaneland, Multiconsult/RIF/AiN Tanja Dugstad, Statsbygg Edvard