Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

november 2020

Arbeidstilsynet gjennomfører et webinar 1. desember. Dette webinaret byr på en gjennomgang av endringene i byggherreforskriften som trer i kraft 1. januar. Vår jurist Morten Storseth skal lede webinaret, som er gratis og åpent for alle. Vi åpner for spørsmål via chat i webinaret, men du kan også sende dem på forhånd til webinar@arbeidstilsynet.no.   Påmelding  Webinaret er åpent for alle, men vi vil gjerne

KunnskapsArena Sikkerhetsledelse arrangerer digitaltmøte om praktiske implikasjoner av Arbeidstilsynets nylig publiserte rapport "Ulykker i bygg og anlegg - rapport 2020", som er laget som en del av myndighetenes forpliktelser i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Påmelding til møtet 2.desember her: https://www.prosjektnorge.no/event/kunnskapsarena-sikkerhet-i-ba/ ProsjektNorge har etablert KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i Prosjekter. Kunnskapsarenaen skal

HMS konferansen for bygg og anlegg ble arrangert 5. november.  Konferansen ble arrangert digitalt, og hadde 520 påmeldte.  Selv om vi ikke kunne møtes i år, ga det digitale rommet oss muligheten til å samle mange som ønsker faglig påfyll, og som kanskje ikke ville hatt mulighet til å reise

SfS BA avholdt sitt første Partnerforum 4. november.  Som alt annet, ble det avholdt digitalt.  Det var stort oppmøte - hele 75 av partnerbedriftene deltok i møtet. Trond Bølviken ble gjenvalgt som styreleder.  Øvrige medlemmer i styret er Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet Stein Gunnes, MEF Svein Rød, Statens vegvesen (ny) Knut Aaneland, Multiconsult/RIF/AiN Tanja Dugstad, Statsbygg Edvard