Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Vellykket toppledersamling

Møterommet var fullt da Samarbeid for Sikkerhet i Bygg- og Anlegg (SfS BA) arrangerte toppledersamling onsdag 17. januar.    Det er første gang topplederne i verdikjeden møtes på denne måten for å drøfte sikkerhetsutfordringene i næringen, og det var neppe den siste.  Konferansen ble ledet av konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i SKANSKA,  Audun Brandt Lågøyr.

Styret og daglig leder i SfS BA, Lene Jønsson var storfornøyd med samlingen.

-Det er veldig fint å se hvordan topplederne i hele verdikjeden prioriterer sikkerhet høyt ved å stille så sterkt her i dag, sier Jønsson.  – Vi er veldig fornøyde med både oppmøte, kvaliteten på dialogen og marsjordrene som kom frem i dagens konferanse. Målet var å gi kraft til arbeidet i SfS BA gjennom at lederne i våre partnerbedrifter ville bidra med refleksjoner om hvordan vi sammen kan gjøre et løft i næringen. Dette vil vi vurdere å gjøre til en årlig seanse all den tid sikkerhetsutfordringene i næringen fortsatt er så sterkt til stede.

Styreleder i SfS BA Kenneth Kennedy åpnet arrangementet med å konstatere at samarbeidsorganisasjonen er det eneste sted hvor hele verdikjeden er samlet.  Han pekte videre på at hensikten med arrangementet er å gi kraft til arbeidet gjennom at ledere i verdikjeden samles og har en dialog om hvordan man skal komme videre i sikkerhetsarbeidet.  Det er i 2024 10 år siden forløperen til SfS BA – Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring – ble signert, men fortsatt ligger næringen høyt på statistikken og ulykkestallet må ned.  Visjonen til SfS BA er en skadefri næring og strategien er å få til dette gjennom samarbeid.

Lene Jønsson pekte i sitt innlegg på at sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.  Videre la hun vekt på at det må tenkes nytt og at samarbeid og dialog er løsningen for å komme videre.

Spesialrådgiver i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås berømmet SfS BAs arbeid med sikkerhet så langt og kom med en rekke konkrete ønsker til en næring som utgjør så mye som 30% av alle dødsulykker i Arbeidstilsynets område.

Fra scenen kunne forsamlingen også høre vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, direktør for Statsbygg Harald Nikolaisen, konsernsjef i Skanska Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Veidekke Jimmy Bengtsson og administrerende direktør i Norconsult Egil Hogna dele sine erfaringer og drøfte løsningsforslag i panelsamtalen. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland pekte på at mye av sikkerhetsarbeidet handler nettopp om ledelse og hvordan man følger opp arbeidet.

– Det som forundrer meg er en gjentakelse av ulykker fra år til år. Vi ser den samme typen ulykker, hvorfor? spurte vegdirektøren som understreket at det ikke er aktuelt for dem å kontrahere partnere som ikke er med å dra dem mot 0-visjonen.

Flere av byggherrene som var til stede pekte på at de ser en negativ utvikling i sine H-tall. Samtidig melder de store entreprenørene at deres H-tall har gått i riktig retning. Hvorfor har byggherrene andre tall enn entreprenørene? Administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg sa at det er viktig at vi sammen kan erkjenne at utviklingen rett og slett ikke er bra nok. Det jobbes bedre og mer systematisk enn før, men vi ser at det likevel ikke har gitt større utslag. Det trenger vi å finne ut mer av. Andre viktige momenter som seriøsitet og mangfold har tatt fokus de senere årene. Nå må vi tilbake til det grunnleggende HMS-fokuset.

Etter en runde med diskusjon i salen ga til slutt tre toppledere sine respektive “marsjordre” fra scenen.  Konserndirektør Nett i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim pekte på ledelse, kultur og læring.  Administrerende direktør i Cowi, Birgit Farstad mante til å ha sikkerhet høyt på agendaen, ledere som viktige pådrivere og muligheten ansatte skal ha til å stoppe en aktivitet som oppleves farlig.  Head of NCC Industry, Grete Aspelund pekte på behovet for standardisering av nye løsninger, fokus på rollemodellene i virksomhetene og betydningen av å skape kultur for sikkerhet gjennom konkret handling hver dag.

Se også sak om samlingen på bygg.no

SfS BA og EBA arrangerer HMS-konferansen 2024 den 6.-7. november.