Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Forutseende indikatorer

I perioden 2016-19 har NTNU gjennomført forskningsprosjektet «Utvikling av forutseende sikkerhetsindikatorer i BA-næringen».

To indikatorer er utviklet og testet:

  • Barriereindikator som gir mål på en organisasjons evne til å ha kontroll på farekilder med barrierer
  • Tidligfaseindikator som gir mål på prosjektets forventete kontroll på farekilder i produksjon på ulike punkter før oppstart av produksjon

Du kan lese mer om prosjektet her https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/utvikling-av-proaktive-indikatorer-i-ba-bransjen/

Det jobbes nå videre med utvikling og testing av forutseende sikkerhetsindikatorer i en SfSBA arbeidsgruppe som er ledet av Eirik Albrechtsen, NTNU (eirik.albrechtsen@ntnu.no) som også har vært prosjektleder i forskningsprosjektet.

Info

Dato: