Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Ergonomiportalen

Ergonomiportalen  er en guide til ergonomi i bygg og anlegg.

Dessverre er det slik at en stor del av sykefraværet i bygg og anleggg skyldes muskel og skjelettplager.   Derfor er det så viktig å bruke tilgjengelig kunnskap og veiledning for å veiledere og tilrettelegge for en skade- og smertefri arbeidshverdag.

Måten arbeidsgiver organiserer arbeidet på, påvirker den enkelte ansatte og arbeidsmiljøet mer enn vi har vært klar over. Ledere som bryr seg om de ansattes helse, står igjen med mer effektive og robuste arbeidstakere.

Forskning er tydelig på at det er mange forhold på arbeidsplassen som påvirker de ansattes fysiske og psykiske helse – men hva betyr det egentlig å ha god (eller dårlig!) helse?  Dette kan du lese mer om på Ergonomiportalen

Ny drakt

Portalen er oppgradert og har kommet in ny drakt.

Dette er noe av nyhetene

  • Nytt design og oppsett
  • Ny lederseksjon
  • Ny smerteseksjon
  • Videreført vibrasjonskalkulatoren i ny drakt
  • Oppdatert hjelpemiddelbasen
  • Nytt faglig innhold på faggrupper og smerter
  • 34 nye forklarings videoer til faggrupper og smerter

Vi oppfordrer næringen til å bruke Ergonomiportalen aktivt.   Her finner du mye stoff som kan brukes i veiledning og opplæring. Det er tips til hvordan man kan jobbe mest mulig ergonomisk riktig og du finner en nyttig vibrasjonskalkulator.   Dette bare for å nevne noe.