Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

NSPEK 10502: Førstehjelp i bygg og anlegg

SfS BA har vært med i en standardkomite i Standard Norge som etter oppdrag fra Helsedirektoratet har laget spesifikasjoner for førstehjelpsoppplæring i arbeidslivet.

NSPEK 10502 Førstehjelp i bygg og anlegg er en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.  Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere bransjespesifikke veiledninger i tillegg til et grunnlagsdokument.

Grunnlagsdokumentet NSPEK 10501 beskriver grunnleggende metoder for førstehjelp og krav til et kompetansenivå i førstehjelp. Den bransjespesifikke veiledningen bør brukes sammen med grunnlagsdokumentet.

Veiledningen vil være nyttig for arbeidsgiver, arbeidstaker og leverandør av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp og den kan lastes ned her