Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Løfteveilederen

Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ved å etablere bransjens omforente og standardiserte praksis basert på standardiserte og utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner vil sikkerheten i bransjen øke. Veilederen inneholder syv kapitler. Etter dette første innledende kapittelet følger fem kapitler som handler om ulike typer planlegging av løfteoperasjoner. Det siste kapittelet inneholder et oppslagsverk, Metodebiblioteket, med eksempler på ulike typer løft og løfteoperasjoner.

Info

Dato: