Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Utstyrspesifikk opplæring

SfS BA er i ferd med å etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med yrkesspesifikk opplæring.

Formålet med arbeidet er  å få ut informasjon om opplæringskravet på en enkel og forståelig måte slik at flere gjennomfører og dokumenterer opplæringen

Arbeidsgruppen skal

  • Lage informasjon om krav til opplæring i Forskrift om utførelse av arbeid §10-4
    Eksemplifisere og tydeliggjøre
  • Beskrive læringsmål
  • Så langt som mulig beskrive innhold i opplæringen
  • Beskrive krav til dokumentasjon av opplæring
  • Eksemplifisere og tydeliggjøre

Metodebruk for oppnåelse av læringsmål må være opp til den enkelte kurstilbyder.

Arbeidsgruppen vil bli ledet av Frode Andersen i MEF, og vil starte opp arbeidet sitt rett etter sommeren.