Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Farlige mønstre

I Prosjekt Fareblind er fokus de store fareområdene, og etter kurset skal deltakerne vite hva som er de store fareområdene og hva som er de viktigste livreddende reglene knyttet til disse. I tillegg skal vi bidra til å unngå fareblindhet.

Nå er vi godt i gang med å lage det neste grunnleggende sikkerhetskurset – Farlige mønstre.  Her ser vi på de andre viktige innsatsfaktorene for en sikker adferd på en bygge- og anleggsplass.   Ikke de store farene og dødsrisikoene – for de håper jeg vi ser nå.  Men ser vi når kollegaen (eller du selv) ikke har tatt på nødvendig verneutstyr? Ser vi brannslukningsapparatet som mangler?  Ser vi – og sier i fra – hvis noen går under hengende last?   Det er viktig å se de farlige mønstrene som kan oppstå hvis vi gjennom vår adferd ikke er oppmerksomme og reagerer på disse tingene.

Under ser du noen glimt fra filmopptaket.   Sammen med de flinke folka Sigmund Malkenes, Kristian Haukland, Simen Ødemotland Instefjord og Kari Øye Nilsen i WAL, som har laget konseptet og filmmanus sammen med oss, og Cavar Singh og Lasse Nyhagen i Apparent TV, lager vi nå anslagsfilmen til kurset.

Det er ikke slik at kurset er ferdig ennå, men begynn å tenk litt på hva som bidrar til en sikker adferd både hos deg selv og andre.  Hvilke avgjørende valg tar du i løpet av en dag som har betydning for din andres sikkerhet?  Det kan være knyttet til

  • På meg; (Handler om de forholdene som er knyttet til min personlige sikkerhet som gjelder for alle bygge og anleggsplasser.) Personlig verneutstyr, klær hørselsvern etc.
  • Med meg; (Handler som de holdninger, kompetanse, adferd, omsorg, rus og kommunikasjon jeg framviser på byggeplass knyttet til min helse, miljø og sikkerhet.) Sikkerhet før produksjon, jeg tenker HMS, si ifra og ta grep etc.
  • Rund meg; (Handler om hvordan min HMS ivaretas med kollektive sikringstiltak tiltak som jeg forstår og respekterer.) Barrierer, orden og ryddighet etc.
  • Jobben min; (Handler om hvordan jeg best mulig kan utføre jobben min på en sikker og trygg måte.) Planlegging, SJA og utførelse etc.