Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Lene Jønsson fortsetter som daglig leder i SfS BA

Lene Jønsson fortsetter som daglig leder i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).  Det er klart etter at SfS BA har fått på plass en finansiering som sikrer drift i hvertfall ut 2025.     “Det sikrer at vi kan sette fart i arbeidet  både i eksisterende arbeidsgrupper og med å etablere nye.  Med finansiering på plass har det også vært mulig å finne en løsning for daglig leder”, sier styreleder Kenneth Kennedy (Skanska).   Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er blant de partnerne som bidrar med finansiering , og gjør dette gjennom å stille Lene Jønsson til disposisjon som daglig leder i SfS BA i tillegg til at hun vi lede EBAs HMS-arbeid videre. EBA har hele tiden vært en aktiv partner  og en pådriver i å få SfS BA etablert.   Heikki Eidsvold Holmås, administrerende direktør i EBA, sier han mener dette er en løsning som er bra for både SfS BA og EBA.  Styret i SfS BA er også veldig fornøyde med løsningen, sier Kenneth Kennedy.   “Det sikrer at vi får en god kontinuitet i arbeidet framover uten at vi mister fart.  Lene har både etablert og ledet SfS BA fra starten, og har god tillit i næringen. Vi er glade for at vi nå har funnet en løsning som både sikrer SfS BAs arbeid og samtidig bidrar til at entrprenørene aktivt deltar videre, både gjennom EBA og ved at bedriftene selv aktivt engasjerer seg i arbeidet”.

Finansieringen som nå er på plass sikrer drift, men vi vil fortsatt være avhengig av å hente prosjektmidler når resultatene skal formidlers gjennom for eksempel digitale veiledere, filmer eller andre kostnadskrevende tiltak.  Heldigvis har både Fondet for regionale verneombud (RVO fondet) og IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg uttrykt at de vil være positive til å bidra med prosjektmidler der dette også passer inn i deres mandat og strategi.

Lene Jønsson sier at det allikevel hadde vært veldig fint om flere av partnerne i SfS BA vil bidra med finansiering gjennom en finansieringavtale.  Hvor mye det er snakk om vil være avhengig av både type bedrift og finansiell styrke.  Men det vil gi oss mer handlefrihet og fleksibilitet til å utarbeide ulike verktøy for bransjen, sier Jønsson, som oppfordrer til å ta kontakt.  Hun oppfordrer også næringen til å komme med forslag til arbeidsgrupper.

Finansieringen kommer fra flere av de store partnerne i SfS BA.  De som pr nå har signert finansieringsavtaler er

Byggherrer:

Statsbygg, Statens Vegvesen, Bane Nor, Nye Veier, Oslo Bygg, Sykehusbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Norsk Eiendom

Prosjekterende:

Cowi, Norconsult, Multiconsult, RIF, Arkitektbedriftene i Norge

Utførende: 

Entreprenørforeningen – bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Byggenæringens Landsforening (BNL).

Arbeidstakerorganisasjonene

Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandforbund