Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

fareblind Tag

Det er mange aktiviteter som pågår samtidig på en bygge- eller anleggsplass. Felles for de største fareområdene er at det er sterke krefter involvert, noe som gjør skadepotensialet svært stort. Men hvordan kan du kjenne igjen og avverge alvorlige ulykker før det er for sent? Under følger de viktigste forhåndsreglene for

Samarbeid for sikkerhet ble stiftet 18. september 2019, og vi inviterer våre stiftere og partnere til SfS BAs første partnermøte 4. november 2020. Møtet blir gjennomført på Teams. I henhold til SfS BAs vedtekter § 7, utgjør alle som har undertegnet tiltredelseserklæringen partnerforum. Partnerforum avholder møte minst en gang pr. år for å

Onsdag 18. september 2019 ble det arrangert stiftelsesmøte i SfS BA.  75 aktører som representerer hele verdikjeden i bygg og anlegg, myndighetene, organisasjoner, undervisningsinstitusjoner og leverandører ville tegne seg som stiftere, og nesten 100 mennesker møtte fram til stiftelsesmøte.  Det gjorde også Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, som minnet om