Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Bransjestandard for førstehjelpsopplæring. Frokostmøte

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er utarbeidet av en komité satt sammen av medlemmer fra industri, næringsliv, myndigheter, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. ​Arbeidet ble ledet av Standard Norge.

Frokostmøte

Tirsdag 28. mars inviterer Helsedirektoratet og Standard Norge til frokostseminar om Norsk Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere.

Bransjevise veiledere

Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er som grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje.

I tillegg er det utviklet egne bransjevise veiledere for bygg og anlegg, transportbransjen, industrien, landbruket og for havbruk​snæringen.

Alle dokumentene kan lastes ned gratis fra Standard Norges nettside, standard.no/foerstehjelp.

Deltakere i arbeidet

SfS BA har vært blant bidragsyterne i arbeidet sammen med Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, Fagrådet sammen redder vi liv, Fagrådet for akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest, Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin, Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Norsk Folkehjelp, Norsk Førstehjelpsråd, Norsk Resuscitasjonsråd, Norges Røde Kors, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Skanska Norge AS, Veidekke ASA, Norges Lastebileier Forbund, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Dynea AS, Elkem AS, Glencore nikkelverk AS, Skogbrukets HMS-utvalg og HMS-utvalget for havbruk i Sjømat Norge.