Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Stort oppmøte og entusiasme på stiftelsesmøte 18. september

nesten 100 deltakere var til stede på stiftelsesmøte til SfS BA.

Onsdag 18. september 2019 ble det arrangert stiftelsesmøte i SfS BA.  75 aktører som representerer hele verdikjeden i bygg og anlegg, myndighetene, organisasjoner, undervisningsinstitusjoner og leverandører ville tegne seg som stiftere, og nesten 100 mennesker møtte fram til stiftelsesmøte.  Det gjorde også Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, som minnet om hvor unikt det er i verdenssammenheng at både konkurrenter og partene i næringslivet både kan og vil samarbeide om å nå målet om null alvorlige skader i bygge- og anleggsnæringen.   Det er også unikt at myndighetene gjennom Arbeidstilsynet er med i samarbeidet, noe vi i SfS BA er veldig glade for.

Samarbeid er nøkkelen

Styreleder Trond Bølviken åpnet møtet og takket for det store frammøte til denne dagen, som er en viktig milepæl for SfS BA.   Bølviken minnet om at som navnet sier, er SfS BA basert på troen på samarbeid som nøkkelen til sikkerhet. Og vi er basert på troen på åpenhet og tillit. Vi ønsker å dele kunnskap og erfaringer, mellom bedrifter som ellers konkurrerer, mellom kunder og leverandører og mellom myndighetene og næringen. Kort sagt: Sikkerhet skal være en samarbeidsarena, ikke en konkurransearena. En ulykke som rammer en konkurrent er ikke mindre viktig enn en ulykke som rammer oss selv.

Bølviken takket også Fondet for Regionale Verneombud (RVO fondet), som finansierer driften av SfS BA.

Daglig leder Lene Jønsson sammen med styremedlem Stig Magnar Løvås, Arbeidtilsynet og Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet og styreleder i RVO fondet.

Vi hadde invitert noen av stifterne til å si litt om hvorfor de ville være med i SfS BA, og både vegdirektør Bjørne Grimsrud, daglig leder i RIF, Liv Kari Hansteen og HMS direktør i Skanska presiserte alle at dette er et viktig løft de virkelig ønsker å være med på, og at det er både vilje og ønske om å delta i arbeidet som nå må gjøres.

prosjekt fareblind

Daglig leder Lene Jønsson presenterte litt av det arbeidet som nå er i gang og i ferd med å starte opp.  Blant annet så fikk de frammøtte se en liten smakebit av det kommende sikkerhetskurset Prosjekt Fareblind,  og som gjorde inntrykk på alle de frammøtte.

Prosjekt fareblind – fallende gjenstand

Arbeidsgrupper

Arbeidet i SfS BA vil være prosjektbasert og foregå i arbeidsgrupper som må ledes og bemannes av folk fra næringen.   Det kommer nå invitasjon til å delta i arbeidsgrupper som skal jobbe med

  • sikker prefabmontasje
  • bukk eller gardintrapp
  • sikkerhetsindikatorer

Og så vil vi i løpet av ganske kort tid også starte et arbeid som går på sikre løft.

Signering av stiftelsesdokumentet

Møtet ble avsluttet med signering av selve stiftelsesdokumentet.

signering av stiftelsesdokumentet

Styret i SfS BA

Styret i SfS BA består av

  • Trond Bølviken, Veidekke. Styreleder
  • Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
  • Tanja Dugstad, Statsbygg
  • Vigdis Bjørlo, Bane Nor
  • Knut Aaneland, Multiconsult
  • Steinar Rindhølen, Norks Arbeidsmandforbund
  • Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet.

Lene Jønsson er daglig leder