Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Mange vil være med å stifte SfS BA

Nesten 70 aktører går sammen i ny stiftelse for å bekjempe dødsulykker og alvorlige skader.

Byggenæringen er en av de farligste bransjene i Norge. Det ligger en erkjennelse hos hele næringen om at vi må jobbe bedre, annerledes og samarbeide mer hvis vi skal nå visjonen om null alvorlige skader og dødsulykker.

En hel næring samler seg nå om opprettelsen av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).  På Stiftelsesmøte 18. september 2019 vil mer enn 60 aktører som representerer hele næringskjeden være representert. Arbeidstilsynet er en av stifterne, og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil være til stede på stiftelsesmøtet.

Det har vært åpent for alle som ønsker det å være med som stiftere av SfS BA.  Etter at stiftelsen er formelt etablert, vil alle som ønsker å bli partnere i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg kunne bli det gjennom å signere en tiltredelseserklæring.

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen vil jobbe med kompetanse, arbeidsoperasjoner, rammebetingelser og samarbeid, ledelse og kultur, og vil i starten prioritere sikkerhet knyttet til de 6 store fareområdene (fall fra høyde, fallende gjenstander, konflikt menneske – maskin, eksplosjon, strømgjennomgang og konstruksjonssvikt).

Et av de første resultatene av arbeidet vil være lanseringen av en felles grunnleggende sikkerhetsopplæring i november. Målet er at kurset skal bidra til en felles forståelse av de farligste kreftene vi omgir oss med og heve kunnskapen om livreddende regler knyttet til fareområdene.  Kurset skal motvirke fareblindhet, slik at vi opprettholder oppmerksomhet og ikke ignorerer og overser livsviktige barrierer.

Lene Jønsson er daglig leder i SfS BA.  Styret i stiftelsen består av

Trond Bølviken, Veidekke AS. Styreleder

Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet

Tanja Dugstad, Statsbygg

Vigdis Bjørlo, BaneNor

Knut Aaneland, Multiconsult

Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund

Stein Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund

Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet