Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Støy

Ansatte i bygge- og anleggssektoren er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt for sterk støy i jobben. Også på fritid eksponeres mange for høyt lydtrykk, noe som begrenser kroppens mulighet til å regenerere seg etter en støyfull arbeidsdag.​ Støy kan gradvis eller umiddelbart gi nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og eksponeringstid.​ Støy kan også ha andre virkninger på helsen. Forskning har vist at støy kan gi økt risiko for stress og medføre fysiologiske endringer i hjerte- og karsystemet. Støy kan også medføre økt risiko for arbeidsskader ved at man ikke oppfatter eller forstår signaler riktig, eller ved at fare- og varselsignaler overdøves. Tretthet, irritasjon og redusert konsentrasjonsevne og oppmerksomhet kan også være konsekvenser av støy.​

Andelen som oppga sterk støy som et problem har vært relativt stabil de siste 10 – 15 årene, på tross av at det stadig har blitt utviklet mer effektivt og brukervennlig støybeskyttelsesutstyr.​

Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det?​

Dette er noe av det vi skal ta opp på “Støydagen” som arrangeres av IA-programmet for bygg og anlegg.

Støydagen arrangeres som et webinar 23. mars fra kl. 09.00 – 11.30.

Webinaret er gratis.

For program og på, se Støydag