Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Deling av læringsark

Deling av læringsark. Lesson learned. Kjært barn har mange navn, men hensikten er deling slik at vi kan lære av andres feil i stedet for av våre egne. Det er bedre å lære av andres hendelser enn å vente på at ulykken intreffer hos oss selv.  Derfor har vi i SfS BA nå lansert et delingsbibliotek for læringsark. 

Noen kaller det for lessons learned. Vi kaller det rett og slett for læringsark.

Del dine erfaringer

Her legger vi inn læringsark entreprenører og byggherrer vil dele med næringen. Slik kan alle bidra til at vi gjennom deling også kan legge til rette for læring, og dermed unngå å gjøre de samme feilene. Vi oppfordrer alle til å sende oss læringark knyttet til hendelser med alvorlig konsekvens eller skadepotensial.  Send oss ditt læringsark sammen med utfylt skjema med datafelt for søk, så legger vi det ut i biblioteket.

Søk

Du kan søke på forhåndsdefinerte kategorier og/eller du kan bruke fritekstsøk.  Bruk denne muligheten til å lære i forbindelse med planlegging av risikofylte arbeidsoperasjoner.