Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Kurs – Prosjekt Fareblind

Prosjekt Fareblind er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.

Man kan registrere seg direkte på kurset med denne lenken Prosjekt Fareblind.
(her vil ikke foretaket få noen oversikt over hvem som har tatt kurset).

Skal du ha flere lisenser, eller en åpen lisens, kan du “kjøpe” denne her:  SfS kursoversikt – Munio LMS

Kurset er gratis, men man kan “kjøpe” 1 eller flere lisenser.  Da blir foretaket eier av lisensene, og det er enklere å se hvem som har gjennomført kurset.  Hvis man for eksempel kjøper bare en lisens, og man skal ta kurset selv, er det viktig å huke av for “vil du melde på deg selv”  for at kurset skal dukke opp under mine kurs.   Hvis man ikke skal ta kurset selv, men kjøper for å dele ut til andre i bedriften, trenger man ikke melde på seg selv.  Dersom det er mange din bedrift som skal ta kurset, kan det være hensiktsmessig med en ubegrenset bedriftslisens.  Ta i så fall kontakt med Munio på support@muniolms.com for å få hjelp.

Ved problemer eller behov for hjelp kontakt support på tlf +47 33 35 14 20 eller e-post support@muniolms.com.

Kurset
  • Gir kunnskap om de 6 største fareområdene
  • Gir kunnskap om livreddende regler
  • Forebygger fareblindhet
En digital testlab

I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i vår bransje kan det få fatale konsekvenser.

Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, utsatte vi David for 6 arbeidsulykker mens vi filmet hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass.

Kurset er en digital testlab hvor du som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr.

Data om gjennomført kurs overføres til HMS-reg.

Ved problemer med innlogging kontakt support på tlf +47 33 35 14 20 eller e-post support@muniolms.com.