Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Kurs – Prosjekt Fareblind

Prosjekt Fareblind er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.

Arbeidsgiver plikter å legge til rette for sikkerhet på arbeidsplassen, samtidig som vi alle må være oppmerksomme på de farene om omgir oss.

 

Kurset

  • Gir kunnskap om de 6 største fareområdene
  • Gir kunnskap om livreddende regler
  • Forebygger fareblindhet

 

En digital testlab

I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i vår bransje kan det få fatale konsekvenser.

Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, utsatte vi David for 6 arbeidsulykker mens vi filmet hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass.

Kurset er en digital testlab hvor du som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr. Og til slutt får du en gjennomgang av de viktigste livreddende reglene du må følge for å unngå slike alvorlige hendelser.

 

Link til kurset: https://sfsba.muniolms.com/no