Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Et godt arbeidsmiljø

Sikkerhet er viktig for et godt arbeidsmiljø.  Men det er også hvordan vi jobber med å forebygge helserelaterte skader.  Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør. Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, lavere sykefravær og mer motiverte medarbeidere.

I Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy for bygge- og anleggsbransjen.