Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Takk til arbeidsgruppene

Nå som vi nærmer oss slutten av 2020, vil jeg få rette en takk til de nesten 100 deltakerne i SfS BAs arbeidsgrupper.

Et viktig arbeid som på sikt vil bidra til en sikrere bygge- og anleggsnæring.  Dessverre har det vært hele 10 dødsulykker i 2020 – en påminnelse om at vi hver dag må jobbe med å skape og gjenskape sikkerhet.

Det har vært inspirerende å se viljen til både å fortsette arbeidet og å bidra til oppstart av nye grupper gjennom digitale møter . Vi er best sammen – ikke hver for oss. Forhåpentligvis vil omforente bransjenormer bidra til at vi nærmer oss målsettingen om null alvorlige skader og dødsulykker.

Pågående arbeidsgrupper i SfS BA er:

  • Indikatorprosjektet
    • Forutseende indikatorer
    • Tapsbaserte indikatorer
  • Arbeidsbukker og trappestiger
  • Sikker elementmontasje
  • Sikre løfteoperasjoner
  • Fallulykker
  • Utstyrsspesifikk opplæring

Les mer om arbeidsgruppene her