Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

desember 2020

Det er mange aktiviteter som pågår samtidig på en bygge- eller anleggsplass. Felles for de største fareområdene er at det er sterke krefter involvert, noe som gjør skadepotensialet svært stort. Men hvordan kan du kjenne igjen og avverge alvorlige ulykker før det er for sent? Under følger de viktigste forhåndsreglene for

Sikkerhet er viktig for et godt arbeidsmiljø.  Men det er også hvordan vi jobber med å forebygge helserelaterte skader.  Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør. Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, lavere sykefravær og mer motiverte medarbeidere. I Arbeidsmiljøportalen finner du

Nå som vi nærmer oss slutten av 2020, vil jeg få rette en takk til de nesten 100 deltakerne i SfS BAs arbeidsgrupper. Et viktig arbeid som på sikt vil bidra til en sikrere bygge- og anleggsnæring.  Dessverre har det vært hele 10 dødsulykker i 2020 – en påminnelse om at